Petrovice 11
675 21 Okříšky
sdhpetrovice@quick.cz
Menu Aktuality - Výroční schůze roku 2005 (01.02. 2006)
Přihlášení
V sobotu 21.ledna 2006 se v kulturním domě konala výroční schůze členů za rok 2005.
Jednání schůze řídil jednatel bratr Petr Padrnos. Po zhodnocení minulého roku starostem sboru bratrem Zdenkem Jeřábkem. Poté vyspoupili s krátkým přehledem svých ůspěchů zástupci soutěžního družstva a družstva mladých hasičů. Po jejich vystoupení přednesl místo hospodářky, která se pro zranění nemohla schůze zúčastnit, starosta zprávu o hospodaření a ekonomické zhodnocení minulého roku. Po těchto projevech následovala volba nového člena výboru, kulturního referenta. Na tuto funkci byl výborem navržen Petr Večeřa. Všichni přítomní členové tento návrh jednohlasně odsouhlasili a nový kulturní referent byl zvolen do funkce. Po krátké diskuzi ukončil jednatel oficiální část schůze a mohla nastat volná zábava s bohatým občerstvením.
Zpět